Trường Đại học Hải Phòng là trường đại học công lập duy nhất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển (1959-2024), trường có nhiều lợi thế trong việc khẳng định vị trí, vai trò của cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Mã tuyển sinh: THP

Tên viết tắt: HPUni

Sứ mạng: Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố Hải Phòng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Tầm nhìn: Trường Đại học Hải Phòng xây dựng và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành Trường đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ tiên tiến, có uy tín và tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực Duyên hải Bắc Bộ, trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi: “CHẤT LƯỢNG - TRÁCH NHIỆM - HỘI NHẬP”

- Chất lượng: Sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đảm bảo độ tin cậy đối với cộng đồng và xã hội trên tinh thần đổi mới sáng tạo.

- Trách nhiệm: Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động phát huy tối đa năng lực, tâm huyết phục vụ người học, cộng đồng và xã hội.

- Hội nhập: Chủ động kết nối, hợp tác để thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

Triết lý giáo dục: “KHAI PHÓNG - PHỤNG SỰ - NHÂN VĂN”

Trường và các bên liên quan hướng đến quan điểm, tư tưởng chủ đạo về mục đích giáo dục với 3 trụ cột:

- Khai phóng: Người học và đội ngũ nhân sự có năng lực thích ứng và chủ động khám phá, chiếm lĩnh tri thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo để tạo sự thay đổi tích cực cho chính mình và xã hội.

- Phụng sự: Lấy người học làm trung tâm, là đối tượng phục vụ, mang lại hạnh phúc cho người học và mọi người; giáo dục, truyền cảm hứng, giúp người học thực hiện nguyện vọng bản thân, sẵn sàng dấn thân, phục vụ cộng đồng và xã hội.

- Nhân văn: Người học và đội ngũ nhân sự hướng tới vun bồi nhân cách, khai sáng vẻ đẹp thể chất, tâm hồn và trí tuệ.