Giới thiệu về

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Trường Đại học Hải Phòng là trường đại học công lập duy nhất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển (1959-2024), trường có nhiều lợi thế trong việc khẳng định vị trí, vai trò của cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước
754
2.448
34
15 Nghìn+

Tầm nhìn

Trường Đại học Hải Phòng xây dựng và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành Trường Đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ tiên tiến, có uy tín và tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực Duyên hải Bắc Bộ, trong nước và quốc tế.

Sứ mạng

Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, tự chủ, có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng và sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố Hải Phòng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Haiphong University

Giá trị cốt lõi

Năng động
Chất lượng
Sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đảm bảo độ tin cậy đối với cộng đồng và xã hội trên tinh thần đổi mới sáng tạo.
Sáng tạo
Trách nhiệm
Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động phát huy tối đa năng lực, tâm huyết phục vụ người học, cộng đồng và xã hội.
Bền vững
Hội nhập
Chủ động kết nối, hợp tác để thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

Triết lý giáo dục

Năng động
Khai phóng
Người học và đội ngũ nhân sự có năng lực thích ứng và chủ động khám phá, chiếm lĩnh tri thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo để tạo sự thay đổi tích cực cho chính mình và xã hội.
Sáng tạo
Phụng sự
Lấy người học làm trung tâm, là đối tượng phục vụ, mang lại hạnh phúc cho người học và mọi người; giáp dục, truyền cảm ứng, giúp người học thực hiện nguyện vọng bản thân, sẵn sàng dấn thân, phục vụ cộng đồng và xã hội.
Bền vững
Nhân văn
Người học và đội ngũ nhân sự hướng tới vun bồi nhân cách, khai sáng vẻ đẹp thể chất, tâm hồn và trí tuệ.