1959

Năm 1959, cơ sở đào tạo tiền thân của Trường Đại học Hải Phòng - Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng đã được thành lập theo Nghị định số 379 ngày 22/7/1959 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.Năm 1959, cơ sở đào tạo tiền thân của Trường Đại học Hải Phòng - Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng đã được thành lập theo Nghị định số 379 ngày 22/7/1959 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

1978

Ngày 21/3/1978, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 164 công nhận 16 trường Cao đẳng sư phạm trong toàn quốc, trong đó có Trường Sư phạm 10+3 Hải Phòng.

1997

Đến ngày 27/11/1997, theo Quyết định số 2711 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trường Trung học sư phạm Hải Phòng sáp nhập vào Trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng trở thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng (đa cấp, đa hệ).

2000

Ngày 20/4/2000, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 48 thành lập trường Đại học sư phạm Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất 4 cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng, Trường Đại học tại chức Hải Phòng, trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng và Trường Cán bộ quản lý giáo dục và Bồi dưỡng giáo viên Hải Phòng, trong đó Trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng đóng vai trò nòng cốt.

2004- Present

Đến ngày 9/4/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 60 đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng. Từ đây, Trường Đại học Hải Phòng mang sứ mệnh là cơ sở đào tạo bậc đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ cho cả vùng Duyên hải Bắc Bộ, giảm tải cho Thủ đô Hà Nội…Đến ngày 9/4/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 60 đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng. Từ đây, Trường Đại học Hải Phòng mang sứ mệnh là cơ sở đào tạo bậc đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ cho cả vùng Duyên hải Bắc Bộ, giảm tải cho Thủ đô Hà Nội…